IMG-20170331-WA0006

NGAD : (Kang Ngakaryo Jagad) Pakarti becik lan nguwuhake pakaryan becik dadi pakarti kang jumbuh ing Kang Ngakaryo Jagad. Jagad mono ono awan kalawan wengi. Ing awan kalawan wengi iku momot 5 wayah iyoiku : ESUK, RINA, SORE, SURUP, lan RATRI

AHAD, utawi AKAD, utawi NGAD, tembung Jawinipun RADITE. Radite saget ugi kawastanan RADITYA. Dene Raditya saget pun jarwaaken dados ; Rahayu lan Adi ing Tyas.

IMG-20170331-WA0007

SENEN : Isene Unen-unen. Ing uni dijumbuhake, dene unen ono 4 perangan. Iyoiku : Unine Geni, Unine Banyu, Unine Angin, Unine Lemah.

SENEN, utawi ing tembung Jawinipun SOMA. Inggih saget pun jarwaaken dados : ISO a anggonmu MOco. Inggih meniko maos ing kahanan jati kang ngawit-awiti 4 perangan kolo wau.

IMG-20170331-WA0010

SELOSO : SELO SELONE diisi sing KUWOSO. Ing urip momot leno, mulo kaki tansah emut ing leno iku koyo cangkem ngowoh, iso linebonan perangan kang olo. Dene lenone diri iku ono 3, yoiku Rogo, Jiwo, lan Suksmo.

Ing tlatah Jawi, SELOSO kawastanan Anggoro. Jinarwaaken dados Angganiro raksoa. tegesipun Awakiro jaganen/reksanen. Inggih meniko petuah kangge njogo badan sak krekeban sak krukuban.

IMG-20170331-WA0005

REBO : NGLEREP ing BEBODHO. Ing agesang, kang ingaranan godha mono ora hamung kang katon mergo ono ing njobo. Saktemene godha iku wis obah polah ing sarirane diri. Godha iku kang banjur handadeaken manungso rumongso biso. Sak naliko manungso kang rumongso biso iku dadi kelbu Bodho awit kapilut ing dora, kurang sembodo. Mulo kaki ojoa bodho marang 7 perkoro. Tansaho nyuwun PITUduh lan PITUlungan sekeng Gusti Kang Moho Wikan.

Rebo ing tlatah Jawi ingaranan BUDHO. Inggih meniko Budhi lan Doyo. Supados saget ngikir ing pikir, ngasah ing manah, janma manungso nindaaken amal kabecikan utawi budi, lan doyo, inggih meniko tansah anggadhahi emut ing wates, nenuwun lan njangkah marek ing Welas Asihing Pangeran. Kanthi raos mulat ing ringkih rongehipun diri, piyantun meniko handayani awit kasinungan doyo saking Kang Moho Paring.

IMG-20170331-WA0009

KEMIS : KUMO AMIS. Sekabehe iku satemene amung amis kaki. Ewondene amung koyo gondone ludiro kang aking mergo metu soko papan panggonane.

Ing tlatah Jawi Kemis kawastanan RESPATI. Inggih meniko Ngeres ing Pati. Pati meniko ugi ateges RATU. Ratu meniko sesembahan, ing satemen ratu meniko sinembah awit saking bektipun mring Gusti Pangeran. Awit saking bektinipun ngantos-ngantos kados dene sampun mati tegesipun mboten nggadhahi kekarepan sanes kejawi ingkang manunggal karep kaliyan Gusti Pangeran. Dene sakmeniko Pati utawi Ratu utawi sesembahan meniko saben-saben tiyang nggadhahi paling mboten wonten 8 sesembahan. Ingkang sesembahan meniko asring langkung Agung lan Luhur tinimbang Gusti Allah ingkang Murbo ing Jagad rat.

Saget pun waos tulisan 4 Berhala wonten Buku Kembang Gunung.

IMG-20170331-WA0008

JEMUWAH : JENJEM TEMU KAWAH. Kawah iku kadang kang angancani urip. Kang ugo ngancani naliko ing alam sakdurunge lair utowo alam bathin, buthun, bab kang isih ing umpetan. Mulo kawah iku sedulur utowo Batir, konco bathin lan lair. Ing ngalam ndunyo akeh-akehe wis dadi lair mulo sedulur kawah kudu ditemu lan diuri mergo wis ketutupan pasemon lair. Temu dulur kawah iku cirine ; rumongso nduwe tetalinan batin sanadyan nembe ketemu sepisan. Dene kawah kang ngancani saben-sabene manungso iku : KIWO, TENGEN, NGAREP, MBURI, NGISOR, NDHUWUR.

JEMUWAH utawi JUM’AT ugi kawastanan SUKRO ing tembungipun Jawi. Jarwanipun Sukro meniko saget : MeSu ing Kadang iro.

IMG-20170331-WA0011

SEPTU : NGISEP HOWO KANG METU. Dino Septu iku ngemutake bab howo kang kaumbar. Seko Ngad tejeng Septu. Ing dino Septu manungso diwenehi kanggo ngisep howo kang metu amrih datan kaumbar lan mbredheli pranatan. Howo kang kaisep banjur katutu ing sariro ing mangko minongko nuju ing TUWO : Nutu ing Howo. Lahto howo iku kaperang dadi 9 yoiku kanthi bolongan awak kang dadi tetengere : howo PANAS ATI seko kuping 2, howo MANGAS NGGRAGAS seko moto 2, howo NGGRANGSANG GOTHANG seko irung 2, Howo CIDRO SULOYO seko cangkem siji, Howo NISTO seko puyuhan 1, howo INO seko silit 1.

SEPTU ing tlatah Jawi dipun wastani TUMPAK, inggih meniko NUTU amrih PEPAK. Dene ganjaran howo meniko kedah dipun tumpaki ampun malah numpaki. Howo dipun tutu supados njelmo dados titihan kagem nuntun wonten margi ingkang leres lan pikantuk kanikmatan. Sanesipun TUMPAK ugi dipun arani SANISCARA, Saniscara meniko jarwanipun Sanggup Manis ing Coro.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s